DOTACJE NA INNOWACJE

Aaltonen Team Sp. z o.o. realizuje projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Pn: „Platforma B2B – Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy Aaltonen Team Sp. z o.o., a partnerami handlowymi.”

Umowa o dofinansowanie : UDA-POIG.08.02.00-14-088/10-00

Cel projektu:

W ramach realizowanego projektu planowane jest stworzenie platformy internetowej B2B, umożliwiającej powiązanie w sposób w pełni automatyczny, w czasie rzeczywistym naszych odbiorców z naszymi dostawcami. Zintegrowana platforma sprzedaży umożliwi m.in. automatyzację procesów sprzedaży, zwiększy elastyczność i potencjał obsługi klientów.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 782 000,00PLN

Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego udzielone Beneficjentowi na realizację Projektu do maksymalnej wysokości 886 750,00 PLN

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Kontakt:

 

Aaltonen Team Sp. z o.o.

Agnieszka Bielecka

agnieszka.bielecka@aaltonen.pl

Tel.: 22 417 16 01

Fax:  22 77 666 77

Oficjalna strona Unii Europejskiej www.europa.eu

 

Program Innowacyjna Gospodarka www.poig.gov.pl

 

INSTYTUCJA ZARZADZAJĄCA:

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności
i Innowacyjności


INSTYTUCJE POŚREDNICZĄCE :

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
www.ncbir.pl

Ministerstwo Gospodarki
Departament Funduszy Europejskich  
www.mg.gov.pl

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Społeczeństwa Informacyjnego

INSTYTUCJE WDRAŻAJĄCE:

Ośrodek Przetwarzania Informacji     www.opi.org.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

Bank Gospodarstwa Krajowego
Departament Programów Europejskich
www.bgk.com.pl

Polska Organizacja Turystyczna
Departament Funduszy Europejskich
www.pot.gov.pl

Władza Wdrażająca Programy Europejskie     www.wwpe.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
www.mg.gov.pl

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

www.fund.org.pl